Buzás Attila és Bór József
Geofizikai Obszervatóriumi Közlemények, 2020, 7-15 (2022)
DOI: 10.55856/gok2020.1

Cikk letöltése (PDF) »

Absztrakt

A nagycenki Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban (NCK) található légköri elektromos potenciálgradiens (PG) mérésektől keletre elhelyezkedő facsoport 2020. február 24-én kivágásra került. A fák kivágásának a PG mérésre gyakorolt hatását egy elektrosztatikus numerikus modell segítségével mértük fel. Továbbá tanulmányunkban elemeztük a 2017 és 2021 között mért nagycenki PG adatokat is. Azt találtuk, hogy a PG akár 52%-kal is megnőtt a fák kivágását követően. A numerikus modellszámítások nagyobb, 78%-os növekményt jeleztek. A 2017 és 2021 között mért PG évszakos változásának elemzése megerősítette, hogy ez a növekedés nem a természetes évszakos változás eredménye, továbbá hogy ennek az anomáliának a legvalószínűbb oka az árnyékoló hatás csökkenése a fák kivágása miatt.

Hivatkozás

Buzás Attila és Bór József (2022): Közeli fák kivágásának hatása a mért légköri elektromos potenciálgradiens értékekre. Geofizikai Obszervatóriumi Közlemények, 2020, 7-15. https://doi.org/10.55856/gok2020.1


e-mail:

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.

Támogató – https://pim.hu