Bór József, Hegedüs Tibor, Jäger Zoltán, Molnár Tibor, Molnár Csaba, Szabó Csongor, Szabóné André Karolina, Zelkó Zoltán és Döbrentei László
Geofizikai Obszervatóriumi Közlemények, 2020, 37-53 (2022)
DOI: 10.55856/gok2020.5

Cikk letöltése (PDF) »

Absztrakt

A felsőlégkörben előforduló elektromos eredetű emissziók (FEOEM) optikai észlelése céljából egy távolról vezérelhető megfigyelőrendszert telepítettünk Baján 2014-ben. E jelentés tartalmazza a rendszert alkotó eszközök típusát, a valós idejű eseményészleléshez és rögzítéshez használt szoftverek leírását és beállításait, valamint ismertetjük a sikeres megfigyelésekhez alkalmazott eljárás menetét. Ezen kívül áttekintjük a 2020-ig rögzített észleléseket is. A hét év során 1648 FEOEM felvétel készült, amelyek 92.7%-a vörös lidérceket, 6.4%-a lidércudvart, összesen 3 felvétel pedig gyűrűlidércet tartalmaz. A legtöbb vörös lidércet júniusban észleltük, a lidércudvarok tekintetében pedig a szeptember volt némileg eseménydúsabb a vizsgált időszakban.

Hivatkozás

Bór József, Hegedüs Tibor, Jäger Zoltán, Molnár Tibor, Molnár Csaba, Szabó Csongor, Szabóné André Karolina, Zelkó Zoltán és Döbrentei László (2022): Felsőlégköri elektro-optikai jelenségek távvezérelt észlelése Bajáról. Geofizikai Obszervatóriumi Közlemények, 2020, 37-53. https://doi.org/10.55856/gok2020.5


e-mail:

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.

Támogató – https://pim.hu